@
Proeftuin Erasmusveld

Collectiviteit

In oktober en november organiseert het projectteam speciale co-creatie-sessies voor Proeftuin Erasmusveld. De ideeën over “gezond, stads en samen leven” worden met toekomstige bewoners op deze plek verder uitgewerkt.
Bij Collectiviteit gaat het om de dingen die je samen met je nieuwe buren zou willen delen en doen in de binnen-, en buitenruimtes van het gebouw. Wat voor ruimtes moeten dat zijn, wat voor activiteiten moeten er gaan plaatsvinden, wie regelt dat en wat mag het kosten?