About Local Power

Gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken en geld gekregen van het Rijk. En ook Brussel krijgt steeds meer bevoegdheden. Alexander Rinnooy Kan kijkt in zijn tweede Haagsch College, in samenwerking met Berenschot, naar wat deze ontwikkelingen betekenen voor de rol van de nationale politiek en van de andere spelers in Den Haag. Telt het Binnenhof in de toekomst nog echt mee? Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA en oud-voorzitter van VNO-NCW en de SER.