@
De Proeftuin

Duurzaamheid

In oktober en november organiseert het projectteam speciale co-creatie sessies voor Proeftuin Erasmusveld. De ideeën over “gezond, stads en samen leven” worden met toekomstige bewoners op deze plek verder uitgewerkt.
De eerste co-creatie workshops gaan over de thema’s Duurzaamheid en Collectiviteit. Bij Duurzaamheid gaat het over zaken als energieverbruik, water en afval, maar ook over bewegen, sport en gezond eten.