@
The Hague Tech

Meetup #5

Technologische en sociale innovaties volgen elkaar snel op anno 2017. De 100.000 inwoners van Den Haag met een visuele beperking willen daar net zo graag de vruchten van plukken als iedereen, maar dat blijkt vaak een uitdaging. Den Haag roept ondernemers, designers, programmeurs, wetenschappers, studenten en natuurlijk mensen met een visuele beperking op om met innovatieve oplossingen te komen in de ‘Den Haag Toegankelijk Challenge 2017’.

In deze vijfde meetup blikken deelnemers terug op de lessen die zijn geleerd in de design-dagen. Ook wordt er gekeken naar concrete mogelijkheden om Den Haag beter toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking.