@
Madurodam

Young Impact partnerbijeenkomst

  • de resultaten van het afgelopen jaar presenteren
  • de plannen voor het komende jaar delen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën
  • laten zien welke mogelijkheden er zijn voor partnerships