HYGRO biedt integrale, op maat gemaakte en geoptimaliseerde oplossingen voor de productie, distributie en levering van duurzame waterstof.

HYGRO

Onze visie

In 2023 is waterstof de onbetwiste keuze voor voertuigen en applicaties als vervanger van diesel. Rond die tijd breekt waterstof ook door als  goed alternatief voor aardgas toepassingen.

Onze missie

Wij zetten ons in om de koolstofvrije waterstofketen te ontwikkelen en beheren. Dat doen we door samenwerking, integratie en optimalisatie, waarbij waarde ontstaat voor alle stakeholders in de keten. Deze keten laat eindgebruikers ervaren dat waterstof een duurzaam, veilig, hoogwaardig kwalitatief, betaalbaar en handig alternatief is.

Onze activiteiten

Wij weten als geen ander hoe je het beste elektrolyse kan integreren met windenergie en vervolgens de waterstof kosteneffectief te distribueren naar de klant.

HYGRO Energy organiseert het dagelijks beheer van de keten door productie, distributie en afname continue op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Zodoende worden de kosten in de keten beheersbaar en wordt groene waterstof een betaalbare energiebron. Dit kan HYGRO Energy doen dankzij de intelligente geïntegreerde turn-key oplossingen van HYGRO Technology.

De keten is zo ingericht dat de waterstof van hoogwaardige kwaliteit op het juiste moment aan de juiste partij geleverd wordt, terwijl er flexibel op de wind kan worden ingespeeld voor de productie. Onze bedrijfsonderdelen zijn complementair en versterken de waarde die HYGRO creëert voor haar klanten.

Wij bieden groene waterstof direct uit wind

Hoogwaardige waterstof wordt op zeer efficiënte en kosteneffectieve wijze geproduceerd door elektrolyse in de windturbine plaats te laten vinden. Dit is mogelijk door integratie van bewezen best in class technologie. Deze integratie maakt het mogelijk om windenergie maximaal om te zetten naar nuttige energie in de vorm van waterstof. Dit concept wordt in het project Wind-tot-Wiel voor het eerst toegepast. Deze slimme integratie draagt ook bij tot een significante verlaging van de investerings- en operationele kosten van waterstofproductie.

Er zijn 3 redenen waarom waterstof als energiedrager een belangrijke rol gaat spelen in ons toekomstig energiesysteem:

  • Met waterstof als energiedrager kun je meer energie opwekken uit wind dan met elektriciteit.
  • Waterstof kan in grote hoeveelheden worden opgeslagen om seizoenseffecten op te vangen bij de opwekking en het verbruik van hernieuwbare energie. Dit is nodig aangezien in ons nieuwe energiesysteem zowel de vraag naar energie fluctueert, alsook het aanbod van energie.
  • Transport van waterstof is 10 tot 20 keer goedkoper dan elektriciteit. Daarbij biedt het gasnet een inherent buffersysteem waardoor de onregelmatigheid van windenergie grotendeels kan worden opgevangen.

Unit: 4.02