Reprex is de in Den Haag gevestigde impact startup die gedecentraliseerde, moderne, web 3.0-compatibele dataobservatoria ontwikkelt.

Reprex

Over Reprex

Reprex is de Haagse impact startup die gedecentraliseerde, moderne, web 3.0-compatibele data observatoria ontwikkelt. We stellen belangrijke impactmakers, zoals startups, NGO’s en beleidsmakers in staat om bij te dragen aan andere SDG-doelen door AI en big data voor hen te laten werken. Zo dragen we rechtstreeks bij aan verschillende elementen van doel 16 en 17 van de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling.  Onze producten worden gebruikt in het kader van andere doelen.

We bieden open, collaboratieve dataplatforms en toegang tot open data zodat onze partners de kritische massa van data voor hun werk bereiken. Met behulp van open data, open wetenschap, open source software en open linked data maken we hen klaar om het semantische web 3.0 te omarmen. We richten ons vooral op organisaties die het moeten opnemen tegen gigantische bedrijven of datamonopolies zonder de middelen om een hele data engineer en data science team te financieren. Organisaties die in het verleden grote en dure databases hadden gebouwd, werden al snel dure legacysystemen waarvan ze spijt hadden dat ze eraan begonnen waren.  Wij bieden hen de mogelijkheid om te koppelen aan wereldwijde databases en kennisgrafieken, en we bouwen slimme toepassingen voor onderwijs, gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, verantwoorde consumptie en klimaatactie.

 

Achtergrond

“Big data voor iedereen.” Zoals de auteurs van het beroemde Data Feminism boek welsprekend betoogden, creëren big data ongelijkheden. Alleen ’s werelds grootste mondiale bedrijven, best bedeelde universiteiten en sterkste regeringen kunnen lange, goed opgezette, wereldwijde gegevensverzamelingsprogramma’s onderhouden en enorme data lakes aanleggen.  Dit geeft hen een schijnbaar onbreekbaar voordeel bij het machinaal leren, testen en inzetten van AI, om zich te beschermen tegen de negatieve uitkomsten en vooroordelen van algoritmen, en om bewijs te leveren in beleidsdebatten of rechtszaken over gendergelijkheid, verantwoorde consumptie of klimaatmaatregelen. We willen het onrecht van big data bestrijden met open samenwerking en open tools.

 

Korte beschrijving van onze producten

  1. Onze gegevensobservatoria (platformproducten) dekken onze O&O- en platformkosten en geven ons toegang tot een groeiend aantal topklanten. Wij gebruiken 21-eeuwse open-source data engineering oplossingen, een gedecentraliseerde data governance methode, en web 3.0 technologieën om belangenconflicten te vermijden en de data Sisyphus van foutgevoelig menselijk data getouwtrek te voorkomen. Ons unieke voordeel is een combinatie van juridische en technologische vaardigheden: inzicht in juridisch open data, web 3.0, en datamodellering, en het vermogen om deel te nemen aan de open-source statistische /wetenschappelijke softwaremakersgemeenschap.
  2. Wij creëren open-source softwaretoepassingen die onze gegevensobservatoria voeden met onbewerkte, open, gekoppelde gegevens. Wij maken software voor de statistische omgeving R, die zowel in officiële statistieken als in vele zakelijke en academische organisaties wordt gebruikt. De productie van R-softwarecomponenten is een competitief veld, maar wij geloven dat onze positie sterk is: de overgrote meerderheid van de R-pakketten wordt niet of nauwelijks onderhouden wegens gebrek aan financiering.
  3. Wij leveren analytische oplossingen op maat aan onze institutionele partners in onze gegevensobservatoria. Dergelijke op maat gemaakte oplossingen itereren op onze bestaande softwarecomponenten en helpen ons betere toepassingen te ontwerpen binnen een steeds uitbreidend ecosysteem. Wij leveren deze diensten alleen op ad-hocbasis aan institutionele partners en gebruikers van onze dataobservatoria.
  4. Wij ontwikkelen hoogwaardige software-as-servicetoepassingen die onze gegevensobservatoria en onze softwareoplossing benutten voor nieuwe, commercieel waardevolle toepassingen. Onze toepassingen zijn gebouwd rond onze familie van open-source software en veralgemenen onze op maat gemaakte analytische oplossingen. We zitten in een late prototype-fase waarin we al wat inkomsten hebben en proberen ons voor te bereiden op het opschalen tegen de juiste prijs met drie van onze toepassingen.

 

Unit: Flexplek