@
KIVI

Circulair bouwen

Circulariteit wordt steeds meer als een noodzaak gezien en is dat terecht? Wellicht wel, want de grondstoffen worden te duur c.q. raken op, de kosten voor afvalverwerking worden te hoog en de ongelijkheid groeit tussen zij die zich wel, en zij die zich niet een flinke milieu-footprint kunnen permitteren. Tijdens deze dag komen verschillende thema’s aan bod in 20-minuten durende lezingen.

Programma
14.00 – 14.30 uur
Opening en inleiding door de voorzitter, Wim Poelman over Supply Driven Architecture

14.30 – 15.00 uur
Bauke Hoekstra Bonnema, senior manager Tata over Circulair Bouwen, de sleutel tot een duurzame toekomst

15.00 – 15.30 uur
Dick Hoogendoorn, DVMA over afval bij circulair bouwen

15.30 – 16.00 uur
Pauze

16.00 – 16.30 uur
Nynke T. Sijtsma, Hoofd Architectuur & Techniek Rijksvastgoedbedrijf over overheidsbeleid

16.30 – 17.00 uur
Martine Postma, oprichtster Repair Café International over de rol van het Repair Café in een circulaire economie

17.00 – 17.30 uur
Mantijn van Leeuwen , directeur van NIBE over het kwantificeren van milieuprestatie

17.30 – 18.30 uur
Buffet

18.30 – 19.00 uur
Michel Baars, New Horizon over Urban Mining

19.00 – 19.30 uur
Paulus Jansen, inleiding forumdiscussie

19.30 – 20.00 uur
Forumdiscussie

20.00 uur
Sluiting met drankje